آموزندگان آموزندگان .

آموزندگان

دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری و پکیج تصفیه پساب کشتارگاه

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب خاکستری، تصفیه پساب نساجی، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه پساب کاغذسازی و تصفیه پساب بهداشتی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب کارخانه، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و پکیج فلومتر توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، فروش دستگاه تصفیه پساب کارواش، فروش پکیج تصفیه پساب بهداشتی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه فاضلاب شهری و فروش پکیج تصفیه پساب مسکونی اشاره کرد. برای خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی، تصفیه فاصلاب شمیم شریف خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری و خرید پکیج ازن ژنراتور میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۶:۴۴:۳۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج ازن ساز، پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب کارخانه، تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه فاضلاب مسکونی، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب بهداشتی و تصفیه پساب شهری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به تصفیه فاصلاب شمیم شریف فروش دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش پکیج استاتیک میکسر، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش دستگاه کلر زن، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی و فروش دستگاه منهول فاضلاب اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، خرید پکیج زئولیت، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی و خرید دستگاه تصفیه پساب شهری میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت shamim sharif تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۶:۴۳:۴۳ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و دستگاه ازن ژنراتور

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب شرکت شمیم شریف مرغداری، تصفیه پساب آبکاری، تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب کارواش می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب خاکستری، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه پساب کارخانه و دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش دستگاه ونتوری، فروش دستگاه زئولیت، فروش دستگاه تصفیه پساب، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه فلومتر و فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۵:۵۹:۵۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج استاتیک میکسر، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی و دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب بیمارستانی، تصفیه پساب قالیشویی، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه فاضلاب کارخانه، تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و تصفیه فاضلاب کارواش می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج فلتر شنی، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و پکیج تصفیه پساب کارواش توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه دوزینک shamimsharif پمپ، فروش دستگاه تصفیه پساب صنعتی، فروش دستگاه RO، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش دستگاه تصفیه پساب نساجی و فروش دستگاه آشغال گیر اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج کلر زن، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی و خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۵:۵۸:۴۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و دستگاه تصفیه پساب کارخانه

اگر شما هم قصد خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک و خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim sharif دانش بنیان یکی از تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج تصفیه پساب شهری، دستگاه زئولیت، پکیج دیفیوزر هوادهی و پکیج تصفیه پساب قالیشویی را به راحتی خریداری کنید. شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دستگاه ازن ژنراتور صنعتی به نام در زمینه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه پساب کارواش، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه پساب دباغی و چرم سازی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه پساب بهداشتی، پکیج کنترل ولو، دستگاه تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله و دستگاه تصفیه پساب مسکونی دست پیدا کند. کیفیت دستگاه آشغال گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه تصفیه پساب، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و دستگاه چربی گیر تضمین توسط شرکت shamim sharif تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج زئولیت، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی و خرید دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه با خیال راحت از سایت شمیم شریف دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۵۷:۵۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش و دستگاه مخزن سپتیک تانک

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج فلتر شنی، پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه ازن زن، پکیج تصفیه پساب کارخانه و پکیج ازن ژنراتور میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه پساب، فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، فروش دستگاه چربی گیر، فروش پکیج ونتوری، فروش دستگاه تصفیه پساب دامداری و فروش پکیج منهول فاضلاب می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه پساب، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه و پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج کلر زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید دستگاه زئولیت می باشد. برای خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه shamimsharif پساب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج استاتیک میکسر، خرید دستگاه آشغال گیر، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی و خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۴۰:۴۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه پمپ تزریق، پکیج ازن ساز، پکیج چربی گیر و دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله

اگر شما هم قصد خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید پکیج کنترل ولو، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim sharif یکی از تجهیزات دستگاه تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه کلر زن، دستگاه کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج ونتوری و دستگاه ازن زن را به راحتی خریداری کنید. شرکت shamim sharif یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه فاضلاب کارواش و تصفیه پساب کارخانه است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج فلتر شنی، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی و دستگاه آشغال گیر دست پیدا کند. کیفیت دستگاه ازن ژنراتور، پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب صنعتی و پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی تضمین توسط شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج پمپ تزریق، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید پکیج استاتیک میکسر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و خرید دستگاه تصفیه پساب با خیال راحت از سایت shamimsharif shamim sharif دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۳۰:۴۵ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب کارخانه، دستگاه RO، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه و پکیج تصفیه پساب مسکونی میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه پساب صنعتی، فروش دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، فروش دستگاه تصفیه پساب مسکونی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه پساب قالیشویی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه و فروش دستگاه ونتوری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و شرکت شمیم شریف استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج کنترل ولو، دستگاه آشغال گیر، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه و دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه فلتر شنی، خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری می باشد. برای خرید دستگاه آشغال گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید پکیج کلر زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۰۷:۴۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج دوزینک پمپ، پکیج آشغال گیر و پکیج تصفیه پساب مسکونی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه ازن زن، دستگاه زئولیت، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، پکیج تصفیه پساب مرغداری و پکیج تصفیه پساب مسکونی میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری، فروش پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، شرکت شمیم شریف فروش دستگاه آشغال گیر، فروش دستگاه فلتر شنی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و فروش دستگاه استاتیک میکسر می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج فلتر شنی، پکیج RO، پکیج مخزن سپتیک تانک، پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه منهول فاضلاب و دستگاه تصفیه پساب بهداشتی را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید پکیج کنترل ولو، خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج پمپ تزریق، خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی و خرید پکیج تصفیه پساب دامداری می باشد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری و خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۳:۵۸:۱۰ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب قالیشویی، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، دستگاه کمپروسور بیمارستانی و دستگاه فلومتر

اگر شما هم قصد خرید پکیج تصفیه پساب شهری، خرید دستگاه تصفیه پساب شمیم شریف دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و خرید دستگاه RO دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان یکی از تجهیزات دستگاه ازن زن، پکیج ازن ساز، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج دوزینک پمپ، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه و دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی را به راحتی خریداری کنید. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه پساب شهری، تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه پساب دامداری، تصفیه پساب شیرابه زباله و تصفیه فاضلاب پتروشیمی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه زئولیت، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه ازن زن دست پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه پساب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی و پکیج دوزینک پمپ تضمین توسط شرکت shamim sharif تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه دوزینک پمپ، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری و خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی با خیال راحت از سایت shamim sharif دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۳:۵۲:۰۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)