آموزندگان آموزندگان .

آموزندگان

پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، پکیج تصفیه پساب نساجی، پکیج کمپروسور بیمارستانی و پکیج تصفیه پساب

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج ازن زن، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه پساب قالیشویی و پکیج تصفیه فاضلاب نساجی میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های shamimsharif پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش دستگاه تصفیه پساب دامداری، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش دستگاه فلتر شنی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری و فروش پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، دستگاه تصفیه پساب صنعتی، دستگاه کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و دستگاه تصفیه فاضلاب را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید دستگاه فلتر شنی، خرید پکیج RO، خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. برای خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج چربی گیر، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج پمپ تزریق و خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی کافی است به سایت شمیم شریف دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۵۲:۴۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب آبکاری، پکیج تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی و دستگاه تصفیه پساب بهداشتی

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب، تصفیه پساب کارواش، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب کارخانه، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه پساب آبکاری و تصفیه فاضلاب مرغداری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب مسکونی، پکیج فلتر شنی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه و پکیج ازن زن توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب کارخانه، فروش شمیم شریف دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، فروش دستگاه دوزینک پمپ، فروش پکیج تصفیه پساب آبکاری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و فروش پکیج تصفیه پساب قالیشویی اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی و خرید پکیج تصفیه پساب دامداری میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۵۰:۰۴ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج پمپ تزریق، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه پساب بیمارستانی، تصفیه پساب بهداشتی، تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب خاکستری و تصفیه فاضلاب کارخانه می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه پمپ تزریق، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه مخزن سپتیک تانک، دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب مسکونی و دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب آبکاری، فروش دستگاه ازن ژنراتور، فروش پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب، فروش پکیج تصفیه پساب کارخانه، فروش دستگاه پمپ تزریق و فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی اشاره کرد. برای خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج کنترل ولو، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شمیم شریف شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۳۹:۲۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ازن ساز، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی و دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب صنعتی، دستگاه مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه استاتیک میکسر، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، دستگاه تصفیه پساب نساجی و دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه کلر زن، فروش پکیج RO، فروش پکیج تصفیه پساب کارواش، فروش پکیج تصفیه پساب مرغداری، فروش دستگاه مخزن سپتیک تانک، فروش پکیج تصفیه پساب کشتارگاه و فروش دستگاه تصفیه پساب مسکونی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه پساب، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و پکیج آشغال گیر را تولید نماید. در این شرکت شمیم شریف راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه و خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی می باشد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه ازن ساز، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید دستگاه کلر زن، خرید پکیج ازن ژنراتور و خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۳۵:۲۸ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری و دستگاه تصفیه پساب صنعتی

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه پساب شهری، تصفیه پساب قالیشویی، تصفیه پساب خاکستری، تصفیه پساب کاغذسازی و تصفیه فاضلاب مسکونی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی و پکیج تصفیه پساب کشتارگاه توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب دامداری، فروش دستگاه ونتوری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب، فروش دستگاه تصفیه پساب، فروش دستگاه RO و فروش دستگاه تصفیه شرکت شمیم شریف پساب قالیشویی اشاره کرد. برای خرید پکیج ازن ساز، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه پساب و خرید پکیج تصفیه پساب دامداری میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۳۳:۵۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع شرکت شمیم شریف غذایی، خرید دستگاه ازن زن، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج استاتیک میکسر و خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، پکیج دوزینک پمپ، پکیج فلتر شنی و پکیج تصفیه فاضلاب دامداری هستید قطعا شرکت شمیم شریف یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج تصفیه پساب شهری، خرید دستگاه استاتیک میکسر، خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج RO، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه پساب شمیم شریف میتوان به دستگاه تصفیه پساب شهری، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه فلومتر، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و پکیج تصفیه پساب پتروشیمی اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif دانش بنیان در دسترس است. شرکت shamim sharif فروش دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، فروش دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش دستگاه تصفیه پساب صنعتی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش دستگاه تصفیه پساب خاکستری و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج ازن ساز، دستگاه آشغال گیر و دستگاه فلتر شنی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۲۰:۰۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه دوزینک پمپ، پکیج کمپروسور بیمارستانی، پکیج ازن ساز و پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب بهداشتی، تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه پساب، تصفیه پساب آبکاری و تصفیه پساب شهری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج ازن زن، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه منهول فاضلاب و پکیج دیفیوزر هوادهی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش پکیج ازن زن و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری اشاره کرد. برای خرید دستگاه ونتوری، خرید پکیج تصفیه شمیم شریف پساب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله و خرید پکیج تصفیه پساب کارواش میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۵۳:۰۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج تصفیه پساب مسکونی

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج کلر زن، شمیم شریف خرید پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه چربی گیر، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج منهول فاضلاب، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، پکیج تصفیه پساب، دستگاه چربی گیر، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی و پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه آشغال گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه ازن ساز، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه پساب شمیم شریف میتوان به دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه پساب، پکیج RO، پکیج منهول فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی و دستگاه تصفیه فاضلاب شهری اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif دانش بنیان در دسترس است. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف فروش پکیج پمپ تزریق، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج ازن زن و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۴۲:۲۰ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، پکیج استاتیک میکسر و دستگاه تصفیه پساب

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج کنترل ولو، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج ازن زن، پکیج تصفیه پساب مرغداری، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و پکیج تصفیه پساب دامداری هستید قطعا شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی می باشد. از جمله محصولات شرکت shamim sharif میتوان به دستگاه تصفیه پساب صنعتی، پکیج زئولیت، پکیج ازن ساز، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه منهول فاضلاب و پکیج تصفیه پساب صنعتی اشاره کرد که به راحتی در سایت شمیم شریف در دسترس است. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف فروش دستگاه تصفیه پساب صنعتی، فروش پکیج تصفیه پساب مرغداری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، فروش پکیج ازن زن، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه تصفیه پساب شهری و فروش دستگاه آشغال گیر را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه shamimsharif تصفیه پساب کارخانه، پکیج فلومتر، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه و دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۴۰:۵۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج RO، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، پکیج کنترل ولو و پکیج پمپ تزریق

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب مرغداری، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش و پکیج دوزینک پمپ میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، فروش دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، فروش دستگاه استاتیک میکسر، فروش پکیج دوزینک پمپ، فروش دستگاه ازن زن و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه پساب، دستگاه تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی و پکیج ازن ژنراتور را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شمیم شریف شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه کلر زن و خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی می باشد. برای خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید پکیج تصفیه پساب نساجی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج ازن ژنراتور و خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۲۲:۵۹ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)