آموزندگان آموزندگان .

آموزندگان

پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب کارخانه، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب بیمارستانی، تصفیه پساب صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب، تصفیه پساب دامداری، تصفیه پساب شهری و تصفیه پساب خاکستری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی و پکیج تصفیه پساب خاکستری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، فروش دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه منهول فاضلاب، فروش پکیج تصفیه پساب و فروش دستگاه تصفیه پساب قالیشویی اشاره کرد. برای خرید پکیج فلتر شنی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج فلومتر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۱۹:۰۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج ازن ژنراتور و پکیج تصفیه پساب نساجی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب نساجی، تصفیه فاضلاب مسکونی، تصفیه فاضلاب خاکستری، تصفیه فاضلاب کارخانه، تصفیه پساب کارواش، تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه پساب مرغداری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه پساب صنعتی، دستگاه منهول فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج فلتر شنی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، فروش دستگاه مخزن سپتیک تانک، فروش پکیج چربی گیر، فروش دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، فروش دستگاه تصفیه پساب مسکونی و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید دستگاه ازن زن، خرید دستگاه مخزن تصفیه فاصلاب شمیم شریف سپتیک تانک و خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۱۰:۳۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه پمپ تزریق، پکیج کلر زن، دستگاه منهول فاضلاب و پکیج فلومتر

یکی از دغدغه های مهم در خرید دستگاه آشغال گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه شرکت شمیم شریف پساب کارخانه، پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج فلومتر و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج فلتر شنی، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری و خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی می باشد. از جمله محصولات شرکت شمیم شریف میتوان به دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج کمپروسور بیمارستانی، دستگاه RO، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و پکیج تصفیه پساب صنعتی اشاره کرد که به راحتی در سایت شمیم شریف در دسترس است. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش پکیج RO، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی، فروش پکیج تصفیه پساب دامداری و فروش دستگاه کنترل ولو را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج RO، پکیج منهول فاضلاب، پکیج پمپ تزریق، دستگاه کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، دستگاه تصفیه پساب کارواش و دستگاه کمپروسور بیمارستانی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۱۱:۵۹ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه دوزینک پمپ و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه پساب کارواش، تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب مسکونی، تصفیه فاضلاب آبکاری و تصفیه پساب صنعتی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب، دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب شهری و پکیج کمپروسور بیمارستانی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج چربی گیر، فروش پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه پساب آبکاری، فروش دستگاه ازن زن، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی و فروش دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی اشاره کرد. برای خرید پکیج کنترل ولو، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی، خرید شرکت شمیم شریف دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، خرید دستگاه ونتوری، خرید پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی و خرید پکیج مخزن سپتیک تانک میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت shamim sharif تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۳۲:۰۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه RO، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب خاکستری، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه شرکت شمیم شریف فاضلاب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه دوزینک پمپ و پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش دستگاه کمپروسور بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه پساب مسکونی، فروش دستگاه آشغال گیر، فروش پکیج فلومتر، فروش پکیج آشغال گیر و فروش دستگاه ازن زن می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج ازن زن، دستگاه تصفیه پساب و دستگاه RO را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج پمپ تزریق و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی می باشد. برای خرید پکیج منهول فاضلاب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و خرید دستگاه RO کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۲۰:۴۸ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه کلر زن، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی و دستگاه دیفیوزر هوادهی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت شرکت شمیم شریف های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه فاضلاب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه پساب نساجی، تصفیه پساب قالیشویی و تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج زئولیت، پکیج ونتوری، پکیج تصفیه پساب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب کارخانه، دستگاه تصفیه پساب خاکستری و دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج تصفیه پساب آبکاری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه پساب مسکونی و فروش دستگاه ازن ساز اشاره کرد. برای خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج RO، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۲۰:۱۰ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه آشغال گیر و پکیج فلومتر

از shamimsharif جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج ونتوری، دستگاه فلتر شنی، دستگاه ازن ساز، دستگاه کنترل ولو، پکیج فلومتر و پکیج کنترل ولو میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، فروش دستگاه فلتر شنی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، فروش دستگاه کمپروسور بیمارستانی و فروش پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج کمپروسور بیمارستانی و دستگاه تصفیه پساب بهداشتی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه فلتر شنی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه پساب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه دوزینک پمپ، خرید دستگاه ونتوری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج ونتوری، خرید پکیج آشغال گیر، خرید دستگاه کلر زن، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری و خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۱۹:۰۱ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه RO و دستگاه تصفیه فاضلاب شهری میتوان شمیم شریف به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، فروش پکیج زئولیت، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و فروش پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی و دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش می باشد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج چربی گیر، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی و خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۰۹:۱۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی و دستگاه ونتوری

یکی از دغدغه های مهم در خرید دستگاه چربی گیر، شرکت شمیم شریف خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و خرید پکیج فلومتر یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج فلتر شنی، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، دستگاه مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید دستگاه ازن ژنراتور، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه پساب شمیم شریف میتوان به دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه فلومتر، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، پکیج پمپ تزریق، پکیج دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب کارخانه و دستگاه تصفیه پساب مسکونی اشاره کرد که به راحتی در سایت شمیم شریف دانش بنیان در دسترس است. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف فروش دستگاه کلر زن، فروش پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، فروش دستگاه پمپ تزریق، فروش پکیج تصفیه پساب قالیشویی، فروش دستگاه کمپروسور بیمارستانی، فروش دستگاه فلتر شنی و فروش پکیج تصفیه پساب شهری را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه تصفیه پساب مسکونی، پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه پساب، پکیج تصفیه پساب صنعتی و دستگاه RO انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۲۷:۳۵ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه فلومتر، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و پکیج تصفیه پساب بیمارستانی

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج چربی گیر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید دستگاه دوزینک پمپ، خرید دستگاه ونتوری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال دستگاه تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه و دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید دستگاه دیفیوزر هوادهی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه پساب کارخانه و خرید دستگاه تصفیه پساب می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه پساب شمیم شریف میتوان به دستگاه پمپ تزریق، پکیج تصفیه پساب کارواش، پکیج استاتیک میکسر، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه RO و دستگاه تصفیه پساب قالیشویی اشاره کرد که به راحتی در سایت شمیم شریف در دسترس است. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش دستگاه منهول فاضلاب، فروش پکیج استاتیک میکسر، فروش پکیج پمپ تزریق و فروش شمیم شریف پکیج تصفیه پساب دامداری را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، دستگاه RO، دستگاه فلتر شنی، دستگاه تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی و پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۶:۵۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)