آموزندگان آموزندگان .

آموزندگان

دستگاه تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و دستگاه مخزن سپتیک تانک

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه ونتوری، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه ازن ساز، دستگاه پمپ تزریق، دستگاه آشغال گیر، پکیج تصفیه پساب کارخانه و پکیج تصفیه شمیم شریف فاضلاب بهداشتی میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری، فروش دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، فروش دستگاه مخزن سپتیک تانک، فروش پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش پکیج منهول فاضلاب، فروش دستگاه منهول فاضلاب و فروش پکیج زئولیت می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه آشغال گیر، دستگاه زئولیت، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه کلر زن، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه و پکیج کنترل ولو را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و خرید پکیج تصفیه پساب کارواش می باشد. برای خرید پکیج ازن زن، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه فلومتر و خرید دستگاه استاتیک میکسر کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۴۳:۵۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ازن زن، پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه مخزن سپتیک تانک و پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه فلومتر، خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال دستگاه کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه استاتیک میکسر و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، خرید پکیج ونتوری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید دستگاه استاتیک میکسر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و خرید دستگاه آشغال گیر می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه پساب شمیم شریف شمیم شریف میتوان به پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، دستگاه مخزن سپتیک تانک، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و دستگاه ازن زن اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif در دسترس است. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف فروش پکیج آشغال گیر، فروش دستگاه تصفیه پساب کارواش، فروش پکیج کنترل ولو، فروش پکیج ونتوری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی و فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری و پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۳۱:۵۵ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج ونتوری، پکیج فلتر شنی و دستگاه تصفیه پساب بهداشتی

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب shamimsharif قالیشویی، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه پساب قالیشویی، تصفیه پساب شیرابه زباله و تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج کنترل ولو، دستگاه ازن زن، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی و دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج فلومتر، فروش پکیج تصفیه پساب مرغداری، فروش دستگاه فلومتر، فروش دستگاه کمپروسور بیمارستانی، فروش پکیج فلتر شنی، فروش پکیج تصفیه پساب دامداری و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی اشاره کرد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، خرید دستگاه دیفیوزر هوادهی، خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی و خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۲۷:۲۱ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و دستگاه فلتر شنی

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه پساب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب آبکاری، تصفیه فاضلاب کارواش، تصفیه پساب نساجی، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه پساب دامداری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج ازن ساز، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه ازن زن، پکیج فلومتر، دستگاه کنترل ولو، پکیج کنترل ولو و دستگاه کلر زن توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه RO، فروش دستگاه تصفیه پساب آبکاری، فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، فروش دستگاه ازن ژنراتور و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه فاصلاب شمیم شریف کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۵۹:۱۱ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه دیفیوزر هوادهی و پکیج پمپ تزریق

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، دستگاه تصفیه پساب کارخانه، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله و دستگاه منهول فاضلاب میتوان به شرکت shamim sharif اشاره کرد. شرکت تصفیه تصفیه فاصلاب شمیم شریف پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج کلر زن، فروش دستگاه پمپ تزریق، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، فروش دستگاه فلتر شنی و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه ازن ساز، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی، خرید پکیج تصفیه پساب نساجی، خرید دستگاه زئولیت، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش می باشد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید دستگاه فلتر شنی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید دستگاه کلر زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری کافی است به سایت شمیم شریف دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۲۷:۳۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، پکیج دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و پکیج استاتیک میکسر

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه ازن ژنراتور، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج shamimsharif چربی گیر، پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه چربی گیر، دستگاه ازن ژنراتور، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب نساجی و دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید دستگاه ازن ژنراتور، خرید دستگاه زئولیت، خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید پکیج منهول فاضلاب و خرید پکیج ازن ساز می باشد. از جمله محصولات شرکت شمیم شریف میتوان به دستگاه مخزن سپتیک تانک، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج پمپ تزریق، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و دستگاه استاتیک میکسر اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif در دسترس است. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف فروش دستگاه چربی گیر، فروش پکیج دوزینک پمپ، فروش پکیج تصفیه پساب مرغداری، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش پکیج تصفیه پساب دامداری، فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و فروش دستگاه کنترل ولو را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج دیفیوزر هوادهی، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، دستگاه فلومتر، پکیج مخزن سپتیک تانک و پکیج تصفیه فاضلاب کارواش انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۲۵:۴۸ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج منهول فاضلاب، دستگاه تصفیه پساب خاکستری و دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب آبکاری، تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه پساب دامداری و تصفیه فاضلاب کارواش می باشد. shamimsharif شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب کارخانه، دستگاه تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج استاتیک میکسر، فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی، فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، فروش پکیج تصفیه پساب بهداشتی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی و فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج فلومتر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری و خرید پکیج تصفیه پساب دامداری میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۱۳:۵۸ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه فلومتر، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه پساب مرغداری و پکیج تصفیه پساب کارخانه

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه شمیم شریف فاضلاب قالیشویی، تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب مرغداری و تصفیه فاضلاب کاغذسازی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه ونتوری، پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، پکیج کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه و دستگاه تصفیه پساب کارخانه توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش دستگاه استاتیک میکسر، فروش پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی، خرید پکیج استاتیک میکسر و خرید پکیج تصفیه پساب شهری میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۵۸:۴۸ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه کلر زن، دستگاه تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج ازن ساز، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و پکیج تصفیه پساب میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج کمپروسور بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، فروش دستگاه ونتوری، فروش پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تصفیه فاصلاب شمیم شریف تواسته پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه فلومتر، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی و پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه فلومتر، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی، خرید دستگاه استاتیک میکسر و خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری می باشد. برای خرید پکیج تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب شهری، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج زئولیت، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی و خرید پکیج کنترل ولو کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۴۶:۵۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه پساب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب خاکستری، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه پساب صنایع غذایی و تصفیه پساب نساجی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه زئولیت، پکیج کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی و پکیج فلتر شنی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به تصفیه فاصلاب شمیم شریف فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش پکیج منهول فاضلاب، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، فروش پکیج ازن زن و فروش دستگاه کنترل ولو اشاره کرد. برای خرید دستگاه فلتر شنی، خرید پکیج چربی گیر، خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید پکیج دوزینک پمپ میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۳۷:۰۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)