آموزندگان آموزندگان .

آموزندگان

دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه فلومتر، دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و دستگاه تصفیه فاضلاب شهری

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج پمپ تزریق، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه RO، دستگاه تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری میتوان به شرکت shamim sharif اشاره کرد. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج ازن زن، فروش پکیج تصفیه پساب نساجی، فروش دستگاه تصفیه پساب نساجی، فروش پکیج تصفیه پساب، فروش پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، فروش دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله و فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه آشغال گیر، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج زئولیت و پکیج تصفیه پساب نساجی را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج پمپ تزریق، خرید پکیج RO، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله می باشد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی و خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی کافی است به سایت تصفیه فاصلاب شمیم شریف shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۴۱:۲۲ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه پساب قالیشویی و پکیج تصفیه پساب کارخانه

اگر شما هم قصد خرید پکیج تصفیه پساب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید shamimsharif پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج فلومتر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی و خرید دستگاه فلتر شنی دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف یکی از تجهیزات دستگاه کنترل ولو، پکیج منهول فاضلاب، دستگاه تصفیه پساب، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب نساجی و پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی را به راحتی خریداری کنید. شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه پساب مرغداری، تصفیه فاضلاب آبکاری، تصفیه فاضلاب و تصفیه پساب بیمارستانی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج مخزن سپتیک تانک، پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه چربی گیر و دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی دست پیدا کند. کیفیت پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، دستگاه دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله و دستگاه تصفیه پساب قالیشویی تضمین توسط شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید پکیج چربی گیر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی با خیال راحت از سایت shamim sharif خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۰۶:۳۵ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج RO، دستگاه تصفیه پساب نساجی و پکیج تصفیه پساب

اگر شما هم قصد خرید دستگاه ونتوری، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری و خرید پکیج کلر زن دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان یکی shamimsharif از تجهیزات دستگاه تصفیه پساب مسکونی، دستگاه منهول فاضلاب، پکیج دیفیوزر هوادهی، پکیج RO، پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی و پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی را به راحتی خریداری کنید. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه فاضلاب خاکستری و تصفیه فاضلاب صنایع غذایی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه فلتر شنی، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه کمپروسور بیمارستانی و دستگاه کلر زن دست پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب کارخانه، پکیج کنترل ولو، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب آبکاری و پکیج چربی گیر تضمین توسط شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه فلتر شنی، خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، خرید دستگاه کنترل ولو، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی با خیال راحت از سایت شمیم شریف خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۸:۰۷:۲۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ازن ژنراتور، پکیج دیفیوزر هوادهی، پکیج RO و دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه

اگر شما هم قصد خرید پکیج استاتیک میکسر، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و خرید دستگاه RO دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim sharif دانش بنیان یکی از تجهیزات دستگاه RO، پکیج استاتیک میکسر، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب کارخانه و دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی را به راحتی خریداری کنید. شرکت shamim sharif یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب آبکاری، تصفیه پساب آبکاری، تصفیه پساب نساجی، تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب پتروشیمی و تصفیه پساب بهداشتی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه پساب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه ازن ساز، پکیج تصفیه پساب کارخانه و پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری دست شمیم شریف پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج پمپ تزریق، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی و پکیج فلتر شنی تضمین توسط شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج کلر زن، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید دستگاه زئولیت، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش با خیال راحت از سایت شمیم شریف دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۷:۱۸:۱۰ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه فلتر شنی، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی و دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج تصفیه پساب و دستگاه کلر زن میتوان به شرکت shamim sharif اشاره کرد. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه پساب مسکونی، فروش دستگاه تصفیه پساب آبکاری، فروش دستگاه تصفیه پساب، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج فلتر شنی، فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری و فروش پکیج منهول فاضلاب می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، پکیج تصفیه فاضلاب شهری و پکیج تصفیه پساب شهری را شمیم شریف تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید پکیج تصفیه فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه فلتر شنی، خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید پکیج تصفیه پساب صنعتی و خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی می باشد. برای خرید پکیج کلر زن، خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی و خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۵:۵۴:۳۳ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج چربی گیر و پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه پساب کارخانه، تصفیه پساب شهری و تصفیه پساب نساجی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج استاتیک میکسر، پکیج ازن ژنراتور و shamimsharif دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، فروش پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج کمپروسور بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و فروش پکیج آشغال گیر اشاره کرد. برای خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی و خرید پکیج تصفیه پساب دامداری میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۵:۲۲:۳۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج استاتیک میکسر، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج دیفیوزر هوادهی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب دامداری، تصفیه پساب آبکاری، تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه پساب صنعتی، شمیم شریف تصفیه فاضلاب دامداری و تصفیه فاضلاب آبکاری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج فلتر شنی، دستگاه تصفیه پساب شهری، پکیج کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب خاکستری و دستگاه کنترل ولو توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش دستگاه تصفیه پساب نساجی، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج تصفیه پساب، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و فروش پکیج تصفیه پساب دامداری اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید پکیج ونتوری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج ازن زن، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید دستگاه چربی گیر و خرید پکیج کلر زن میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت shamim sharif تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۲۵:۱۵ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه ازن ساز، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی و دستگاه تصفیه پساب شهری

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب کارخانه، تصفیه فاضلاب مسکونی، تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه پساب آبکاری، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج ازن ساز، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه پساب کارخانه، پکیج استاتیک میکسر و پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب، فروش دستگاه ازن زن، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش دستگاه زئولیت، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش پکیج پمپ تزریق و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش اشاره کرد. برای خرید دستگاه فلومتر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید دستگاه کلر زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب و خرید دستگاه آشغال گیر میتوانید با مراحعه به سایت شرکت شمیم شریف شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۱۸:۱۱ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری و دستگاه دیفیوزر هوادهی

اگر شما هم قصد خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج ازن زن، خرید پکیج ونتوری و خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان یکی از تجهیزات دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه آشغال گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی و دستگاه تصفیه فاضلاب را به راحتی خریداری کنید. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه فاضلاب خاکستری، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه پساب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه دوزینک پمپ، دستگاه ونتوری، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه پساب دامداری و پکیج تصفیه پساب شهری دست پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج تصفیه پساب نساجی، پکیج زئولیت، پکیج تصفیه پساب قالیشویی و پکیج چربی گیر تضمین توسط شرکت شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه کنترل ولو، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید دستگاه ازن ساز، خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و خرید دستگاه تصفیه تصفیه فاصلاب شمیم شریف فاضلاب پتروشیمی با خیال راحت از سایت shamim sharif دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۳:۳۸:۱۴ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه کلر زن، پکیج تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی و پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه پساب کارواش، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب نساجی شرکت شمیم شریف می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه فلتر شنی، پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج ازن ساز، دستگاه کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری و دستگاه فلومتر توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی و فروش پکیج تصفیه پساب کارواش اشاره کرد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری، خرید پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه پمپ تزریق و خرید پکیج تصفیه پساب قالیشویی میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۳:۳۳:۵۰ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)