آموزندگان آموزندگان .

آموزندگان

پکیج RO، دستگاه کلر زن، دستگاه ازن ژنراتور و پکیج ازن زن

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب مسکونی، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه پساب نساجی، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، تصفیه فاضلاب نساجی و تصفیه پساب شیرابه زباله می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه و پکیج تصفیه پساب کارخانه توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، فروش دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش دستگاه آشغال گیر، فروش دستگاه فلتر شنی، فروش shamimsharif دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و فروش پکیج ازن ژنراتور اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج استاتیک میکسر، خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی و خرید دستگاه استاتیک میکسر میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۱:۱۰:۱۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج منهول فاضلاب، دستگاه دوزینک پمپ و پکیج ازن ساز

اگر شما هم قصد خرید دستگاه زئولیت، خرید پکیج منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب، خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری و خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim شرکت شمیم شریف sharif یکی از تجهیزات پکیج ازن ساز، دستگاه تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، دستگاه ازن ساز، پکیج زئولیت و پکیج ازن زن را به راحتی خریداری کنید. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب کارخانه، تصفیه پساب مرغداری، تصفیه پساب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و تصفیه پساب خاکستری است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی دست پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و دستگاه چربی گیر تضمین توسط شرکت shamim sharif تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید دستگاه کلر زن و خرید دستگاه چربی گیر با خیال راحت از سایت شمیم شریف دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۱:۰۵:۳۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب مسکونی و پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه پساب بهداشتی، تصفیه فاضلاب نساجی، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و تصفیه پساب بیمارستانی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج فلتر شنی، دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و دستگاه پمپ تزریق توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه ونتوری، فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری، فروش دستگاه ازن زن، فروش دستگاه فلومتر تصفیه فاصلاب شمیم شریف و فروش پکیج دیفیوزر هوادهی اشاره کرد. برای خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید پکیج ازن زن، خرید پکیج ونتوری و خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۵۸:۱۴ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ونتوری، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب صنعتی و دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه پساب شهری، تصفیه فاضلاب خاکستری، تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه آشغال گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه زئولیت و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج استاتیک میکسر، فروش دستگاه زئولیت، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه چربی گیر و فروش شرکت شمیم شریف پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی اشاره کرد. برای خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه ازن ساز، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب و خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۵۵:۲۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

یکی از دغدغه های مهم در خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه فلومتر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج ازن زن، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج ازن ساز، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی هستید قطعا شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج تصفیه shamimsharif فاضلاب مرغداری، خرید پکیج چربی گیر، خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید پکیج فلتر شنی و خرید پکیج ونتوری می باشد. از جمله محصولات شرکت shamim sharif میتوان به پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج دیفیوزر هوادهی، دستگاه چربی گیر و دستگاه ازن ژنراتور اشاره کرد که به راحتی در سایت شمیم شریف دانش بنیان در دسترس است. شرکت شمیم شریف فروش دستگاه ازن ساز، فروش پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب، فروش دستگاه فلتر شنی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی و فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه تصفیه پساب مسکونی، دستگاه چربی گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه پساب صنعتی و پکیج تصفیه پساب کشتارگاه انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۲۷:۵۴ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب خاکستری، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه پساب و پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج پمپ تزریق، دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج فلومتر، دستگاه تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی و دستگاه تصفیه فاضلاب شهری میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، فروش دستگاه ازن زن، فروش پکیج تصفیه فاضلاب، فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و فروش دستگاه فلتر شنی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج تصفیه پساب نساجی و دستگاه تصفیه پساب نساجی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید دستگاه کلر زن، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی، خرید پکیج چربی گیر، خرید پکیج کنترل ولو، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه آشغال گیر، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید شمیم شریف پکیج تصفیه پساب پتروشیمی کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۵۱:۴۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه تصفیه پساب کارواش، پکیج آشغال گیر، پکیج منهول فاضلاب و پکیج تصفیه پساب بهداشتی میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه فاضلاب شهری، فروش دستگاه تصفیه پساب شهری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی و فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه پساب شهری، پکیج آشغال گیر، پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج دیفیوزر هوادهی، پکیج فلومتر، پکیج تصفیه پساب دامداری و دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید پکیج فلتر شنی، خرید دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید پکیج شرکت شمیم شریف تصفیه فاضلاب خاکستری می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید دستگاه کلر زن، خرید پکیج استاتیک میکسر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و خرید پکیج RO کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۳۸:۱۷ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه پمپ تزریق، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج دوزینک پمپ و پکیج تصفیه فاضلاب دامداری

یکی از دغدغه های مهم در خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، شمیم شریف خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج ازن ساز، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی و پکیج تصفیه فاضلاب هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه استاتیک میکسر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب صنعتی، خرید دستگاه چربی گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی و خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف میتوان به دستگاه RO، پکیج دیفیوزر هوادهی، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه زئولیت و پکیج ازن ساز اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif دانش بنیان در دسترس است. شرکت شمیم شریف فروش پکیج کنترل ولو، فروش دستگاه تصفیه پساب دامداری، فروش دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج چربی گیر، فروش پکیج تصفیه پساب و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج ازن ساز، دستگاه فلتر شنی، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۳۲:۲۴ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه ازن ژنراتور و دستگاه ازن زن

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب کارخانه، تصفیه پساب آبکاری، تصفیه پساب بهداشتی، تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه پساب دامداری، تصفیه فاضلاب کارواش و تصفیه پساب می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه کلر زن، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه ازن ژنراتور، پکیج تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی و دستگاه تصفیه پساب مرغداری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری، فروش پکیج دوزینک پمپ، فروش پکیج تصفیه شرکت شمیم شریف پساب شهری و فروش دستگاه تصفیه پساب اشاره کرد. برای خرید دستگاه دیفیوزر هوادهی، خرید دستگاه ونتوری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و خرید پکیج ازن ساز میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۰۷:۴۶ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ازن زن، دستگاه فلومتر، پکیج دوزینک پمپ و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه پساب مسکونی، تصفیه پساب کارخانه، تصفیه فاضلاب نساجی، تصفیه پساب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب کارخانه و تصفیه فاضلاب خاکستری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، پکیج فلتر شنی، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و دستگاه منهول فاضلاب توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری، فروش دستگاه RO، فروش پکیج تصفیه پساب نساجی، فروش دستگاه استاتیک میکسر، فروش پکیج شرکت شمیم شریف تصفیه پساب دامداری، فروش پکیج ازن زن و فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی اشاره کرد. برای خرید دستگاه استاتیک میکسر، خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی و خرید پکیج چربی گیر میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۰۸:۳۹ توسط:آموزندگان موضوع: نظرات (0)